Kun jij jezelf zijn in sport?

Dag van Queer & Sport | 18 november 2022

Doe mee aan de conferentie Dag van Queer & Sport op 18 november 2022 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een congres over veiligheid en inclusie in de sport. We bekijken het verleden van meer dan veertig jaar queersport in Nederland, horen verhalen uit het heden van sporters, bestuurders en deskundigen en we maken samen een visie en actieplan voor de toekomst.

Het jubileumcongres wordt georganiseerd door de oudste LHBTQi+ Sportclub Tijgertje (40 jarig bestaan), Gay Swim Amsterdam (25 jarig bestaan) en Stichting Pride and Sports. In samenwerking met John Blankenstein Foundation en Alliantie Gelijkspelen. Een dag waarbij we krachten bundelen, vol dialoog, ontmoetingen, inspiratie, workshops en uitwisseling.

Dag van Queer en Sport 2022 Conferentie

Kun jij jezelf zijn in sport?

“Je bent queer en lid van een reguliere sportclub. Dat voelt soms onzeker. De trainer ziet dat er iéts is, maar wat moet de trainer doen? Kan een queersporter zelf iets doen om prettig en veilig te sporten? Liever overstappen naar een queersportclub? Ga je er over praten bij een reguliere club en wordt je gesteund?” ... Enkele dilemma's die aan bod komen tijdens de conferentie. De Dag van Queer&Sport zorgt voor debat, praktische handvatten, themasessies en uitwerking van een gezamenlijke toekomstvisie en actieplan.

Dag van Queer & Sport - Topsprekers en deskundigen
Dag van Queer en Sport 2022 Conferentie
RivkahOpHetVeld
Dag van Queer en Sport 2022 Conferentie
AndreaVanPol
Pieter Jos
Agnes Elling
CarloQueerEnSport
Pakhuis de Zwijger

Voor wie is het congres?

  • Sporters (al dan niet queer) bij LHBTIQ+ - en Reguliere Sportclubs in Nederland
  • Alle sporters buiten de georganiseerde sportclubs en verenigingen
  • Besturen van queersportclub en reguliere sportverenigingen, coaches en trainers
  • Beleidsmakers, (sport)onderwijs, onderzoekers, gemeentes, buurtcoaches
  • Sportbonden, sportkoepels, sportmanagers en andere geïnteresseerden

 

Maak samen met ons de toekomst!

Kun je echt jezelf zijn in sport?
Tijdens het programma komen sporters en deskundigen aan het woord over verleden, heden en toekomst van queer in de sport. Aan de hand van inspirerende presentaties en heldere praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat de vaak nog abstracte begrippen ‘veiligheid, diversiteit en inclusie’ met betrekking tot gender, identiteit en seksuele voorkeur in de praktijk betekenen. We zorgen voor ontmoeting en brengen concrete ideeën samen over wat er de komende vijf jaar nodig is voor een veiliger en inclusiever sportklimaat.

‘Welk beleid en welke ondersteuning dragen daaraan bij?’ ‘Hoe ga je de dialoog aan over soms gevoelige onderwerpen en standpunten in de sportwereld? ‘Zijn queer-sportverenigingen nu of in de toekomst nog wel nodig?’ Vraagstukken, niet alleen bekeken vanuit queersportclubs, bonden en sportkoepels, maar juist vanuit onze eigen visie als sporter en hoe we daarvoor de dialoog aangaan over soms gevoelige onderwerpen. De dag eindigt met actiepunten om onszelf en elkaar te verplichten het sportklimaat de komende jaren (nog beter) te laten voldoen aan voorwaarden om veiligheid en LHBTIQ+ inclusiviteit voor iedereen in de sport tot een succes te maken.

 

Datum en tijd:             Vrijdag 18 November, 09.30 tot 16.30 uur
Locatie:                        Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Entree:                         25 euro; non-profit deelnemers/vrijwilligers.
Entree commercieel:  50 euro; voor professionals.

 

Dag van Queer en Sport 2022 Conferentie

Het programma wordt georganiseerd door Sportvereniging Tijgertje (40-jaar), Gay Swim Amsterdam (25-jaar), en het LHBTIQ+ platform Pride and Sports. Met ondersteuning van onder andere Gay Games Amsterdam (25 jaar reünie), John Blankenstein Foundation, Alliantie Gelijkspelen, KNZB, NOC*NSF, Ministerie OC&W, Mulier Instituut, Trut Fonds en Gemeente Amsterdam.

 

Heb je vragen over het congres, wil je een bijdrage leveren of ondersteuning bieden? Mail ons ajb op congres@prideandsports.nl

Tijgertje LOGO
Gay Swim Amsterdam Logo 25-jaar
Pride_and_sports_Logo
Gemeente_Amsterdam
Dag van Queer en Sport 2022 TRUT FONDS
Logo-Church